Welkom!

Een energieneutraal Texel. Dat is waar DATXL zich voor inzet. Dat kan alleen door samenwerken. Texelaars en overkanters met hart voor ons eiland, willen we verenigen met diverse initiatieven. Allen met als doel een duurzaam Texel zonder dure woorden of moeilijke constructies. Ons prachtige eiland kan een voortrekkersrol nemen in de energietransitie. De natuurlijke grenzen en het ondernemerschap op het eiland zijn twee prachtige randvoorwaarden. De tijd is rijp. 2020 staat in het teken van kennis delen, initiatieven stimuleren en concrete adviezen.
DATXL is een stichting zonder winstoogmerk. Onze diensten zijn veelal gratis maar niet vrijblijvend. Elk jaar verplichten wij ons tot een transparante verantwoording van de financiĆ«n, doelstellingen en resultaten.

DATXL is opgericht door vijf ondernemers die op Texel wonen en werken. Alle vijf geven advies over duurzaamheid. In alfabetische volgorde:

  • Benno Bakker van Vloedlijn Advies verbindt mensen en organisaties die zich in willen zetten voor de energietransitie.
  • Nienke Bloksma van Energiek Advies geeft advies over het energiezuiniger of energieneutraal maken van woningen.
  • Esther Krijnen van InnoFundNL geeft advies over financiering van duurzame innovatie en initieert o.m. duurzame energie projecten.
  • Jord Kuiken van jordkuiken.nl geeft advies over duurzame energie-opwekking en belastingteruggave voor duurzame innovaties. Tevens werkt hij op projectbasis bij bedrijven om veranderingen (transities) te realiseren.
  • Pepijn Lijklema geeft met Vigor Novus advies over duurzame innovatie op het gebied van openbare verlichting. Met Texlabs bouwt hij aan een kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid voor studenten die hij begeleidt.